DANH SÁCH PHÂN PHÒNG 1 XE
  • DANH SÁCH PHÂN PHÒNG 1 XE

  • Mã tour:
  • Thời gian:
  • Giá tour: Liên hệ | Phương tiện:
  • Khởi hành: | Lịch trình: QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH LỮ HÀNH
  • Được tổ chức bởi: GIÀ LÀNG VIỆT

Gọi 0983997943 chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn

 
 
 
 
 
DANH SÁCH PHÂN PHÒNG ĐOÀN (MẪU)
 
CTY …………………………………
DANH SÁCH PHÂN PHÒNG ĐOÀN XE .............
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
TP.HỒ CHÍ MINH – ……………………………………
TỪ NGÀY ………………………. ĐẾN NGÀY …………………….
* D: DOUBLE - PHÒNG 1 GIƯỜNG ĐÔI
* T: TWIN - PHÒNG 2 GIƯỜNG CHIẾC
* TR: TRIPE - PHÒNG 3 NGƯỜI - 1 GIƯỜNG ĐÔI & 1 GIƯỜNG ĐƠN
 
STT
HỌ VÀ TÊN
THÂN NHÂN
NĂM SINH
LOẠI PHÒNG
SỐ 
    PHÒNG
GHI CHÚ
Nam
Nữ
D 1
 
 
 
 
P.hai khách
(1 giường đôi)
 
 
 
 
 
 
 
 
D 2
 
 
 
 
P.hai khách
(1 giường đôi)
 
 
 
 
 
 
 
D 3
 
 
 
 
P.hai khách
(1 giường đôi)
 
 
 
 
 
 
 
D 4
 
 
 
 
P.hai khách
(1 giường đôi)
 
 
 
 
 
 
 
D 5
 
 
 
 
P.hai khách
(1 giường đôi)
 
 
 
 
 
 
 
D 6
 
 
 
 
P.hai khách
(1 giường đôi)
 
 
 
 
 
 
 
D 7
 
 
 
 
P.hai khách
(1 giường đôi)
 
 
 
 
 
 
 
D 8
 
 
 
 
P.hai khách
(1 giường đôi)
 
 
 
 
 
 
 
T 1
 
 
 
 
P.hai khách
(2 giường đơn)
 
 
 
 
 
 
 
T 2
 
 
 
 
P.hai khách
(2 giường đơn)
 
 
 
 
 
 
 
T 3
 
 
 
 
P.hai khách
(2 giường đơn)
 
 
 
 
 
 
 
T 4
 
 
 
 
P.hai khách
(2 giường đơn)
 
 
 
 
 
 
 
T 5
 
 
 
 
P.hai khách
(2 giường đơn)
 
 
 
 
 
 
 
T 6
 
 
 
 
P.hai khách
(2 giường đơn)
 
 
 
 
 
 
 
T 7
 
 
 
 
P.hai khách
(2 giường đơn)
 
 
 
 
 
 
 
TR 1
 
 
 
 
P.ba khách
(1G.đơn+1G.đôi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TR 2
 
 
 
 
P.ba khách
(1G.đơn+1G.đôi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TR 3
 
 
 
 
P.ba khách
(1G.đơn+1G.đôi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TR 4
 
 
 
 
P.ba khách
(1G.đơn+1G.đôi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TR 5
 
 
 
 
P.ba khách
(1G.đơn+1G.đôi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng Cộng: …………………… Người lớn + ………………… Trẻ Em 1/2 vé                                                                     
Bao gồm: 15 Phòng hai (8P 1 giường đôi + 7 P 2 giường đơn) + 5 Phòng ba (1G.đơn+1G.đôi)
 

Các tour du lịch khác nổi bật