DANH SÁCH PHÂN PHÒNG ĐOÀN TRÊN 2 XE
  • DANH SÁCH PHÂN PHÒNG ĐOÀN TRÊN 2 XE

  • Mã tour:
  • Thời gian:
  • Giá tour: Liên hệ | Phương tiện:
  • Khởi hành: | Lịch trình: QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH LỮ HÀNH
  • Được tổ chức bởi: GIÀ LÀNG VIỆT

Gọi 0983997943 chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn

 
 
 
 
DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THEO NHÓM
 
18 XE ĐƯỢC CHIA LÀM 3 NHÓM: (KHÔNG CÓ XE 13)
- NHÓM 1: TỪ XE 1 ĐẾN XE 6. HDV XE 1 LÀM NHÓM TRƯỞNG
- NHÓM 2: TỪ XE 7 ĐẾN XE 12. HDV XE 7 LÀM NHÓM TRƯỞNG  
- NHÓM 3: TỪ XE 14 ĐẾN XE 19. HDV XE 14 LÀM NHÓM TRƯỞNG
 
XE
HD
SL DỰ KIẾN
SL THỰC TẾ
SL PHÒNG
GHI CHÚ
KHÁCH SẠN
 
NAM
NỮ
TỔNG
NAM
NỮ
1/2 VÉ
TỔNG
 
P2
P3
P4
P5
P6
P8
 
 
 
NHÓM 1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            NHÓM 2       
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NHÓM 3
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tour du lịch khác nổi bật