HẬU CẦN TOUR NGƯỜI LỚN KHÁCH ĐOÀN
  • HẬU CẦN TOUR NGƯỜI LỚN KHÁCH ĐOÀN

  • Mã tour:
  • Thời gian:
  • Giá tour: Liên hệ | Phương tiện:
  • Khởi hành: | Lịch trình: THỰC TẬP PHỤ TOUR
  • Được tổ chức bởi: GIÀ LÀNG VIỆT

Gọi 0983997943 chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn

 
 
 
 
HẬU CẦN TOUR NGƯỜI LỚN
 (HDV THỰC TẬP PHỤ TOUR)
TRƯỚC NGÀY ĐI
* TẠI CTY: 
- Sinh viên thực tập (SVTT) sẽ được Cty gọi lên Cty để hỗ trợ chuẩn bị công việc cho Tour như:
+ Sắp xếp vật dụng Tour cho từng xe như: NÓN - KHĂN ƯỚT - BẢNG TÊN - PHIẾU ĂN SÁNG - BAO NÔN - THUỐC Y TẾ, .... DÁN BĂNG KEO 2 MẶT LÊN MẶT CHỮ CỦA LOGO CTY & SỐ DÁN XE
+ Sắp xếp Hồ sơ Tour cho từng xe như: Bảng thông tin Tour - SỐ DÁN XE + LOGO CTY - Phiếu xác nhận Tour - Phiếu góp ý - DANH SÁCH KHÁCH THEO TỪNG XE; 
+ Gói quà Team Building và Gala
+ Chuẩn bị PHIẾU RÚT THĂM TRÚNG THƯỞNG
- Ngoài ra SVTT sẽ được Cty giao thêm CÁC CÔNG VIỆC KHÁC KHI ĐI TOUR.
NGÀY ĐI TOUR: 
NGÀY 1
* TẠI CÔNG TY:
- Nhận thông tin từ Điều hành Cty để biết mình được phân công CÔNG VIỆC GÌ? Nhận áo đồng phục BTC – Thay đồng phục. Theo xe số mấy? Nếu làm Hậu cần thì có thể LÊN BẤT KỲ XE NÀO THEO YÊU CẦU CÔNG VIỆC CỦA ĐIỀU HÀNH GIAO.
- Nhận bàn giao vật dụng & Hồ sơ Tour cho HDV :
VẬT DỤNG TOUR:
+ BẢNG TÊN XE: Kiểm tra lại đúng theo số lượng xe của TOUR đó và đủ theo số thứ tự hay không? (Quạt, cờ, bảng cây, ...Gọi chung là BẢNG TÊN)
+ LOGO CTY:  Đúng theo số lượng xe
+ BAO VẬT DỤNG HDV gồm: NÓN - KHĂN ƯỚT - BĂNG RÔN XE - BAO Y TẾ - BAO NÔN, ... Đúng theo số lượng xe
HỒ SƠ TOUR:
+ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ TOUR THEO XE: Đúng theo số lượng xe gồm: BẢNG THÔNG TIN TOUR - DANH SÁCH KHÁCH & SỐ DÁN XE - PHIẾU XÁC NHẬN TOUR - PHIẾU GÓP Ý TOUR - PHIẾU ĂN SÁNG  CÓ ĐÚNG SỐ XE GHI BÊN NGOÀI BÌA HỒ SƠ HAY KHÔNG?
NẾU CÓ SAI SÓT THÌ BÁO ĐIỀU HÀNH BIẾT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH
* Lập bảng THÔNG TIN TOUR THEO MẪU SAU:
XE
HDV
Điện Thoại
SỐ LƯỢNG
VẬT DỤNG
NGƯỜI LỚN
NỬA VÉ
MIỄN PHÍ
 ĂN CHAY
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG    
 
 
 
 
 
 
 
- Khi xe đến thì gọi các anh chị hướng dẫn hỗ trợ cất nước, vật dụng Team Building + Gala vào hầm xe. Chuyển Vật dụng & Hồ sơ Tour lên xe. Ghi nhận biển số xe này và số điện thoại của tài xế.  
* TRÊN XE:
- Chú ý lắng nghe các vấn đề Điều Hành trao đổi với HDV
- PHÁT VẬT DỤNG & HỒ SƠ CHO HDV THEO BẢNG PHÂN CÔNG KHI ĐIỀU HÀNH YÊU CẦU
- Lấy số điện thoại ZALO của HDV ĐỂ ĐIỀU HÀNH SẼ LẬP NHÓM HDV TRÊN ZALO
* TẠI ĐIỂM ĐÓN KHÁCH:
- Kiểm tra việc DÁN LOGO CTY, SỐ XE, TREO BĂNG RÔN CÓ ĐÚNG THEO THỨ TỰ XE HAY KHÔNG? NẾU KHÔNG ĐÚNG THÌ BÁO ĐIỀU HÀNH BIẾT ĐỂ ĐIỀU HÀNH YÊU CẦU HDV ĐIỀU CHỈNH CHO ĐÚNG.
- Lên xe ĐẦU TIÊN THEO SẮP XẾP CỦA ĐIỀU HÀNH ĐỂ ĐẾN NHÀ HÀNG ĂN SÁNG. (Đi theo xe bất kỳ)
* TẠI NHÀ HÀNG ĂN SÁNG:
- Chủ động liên hệ với quản lý nhà hàng để biết vị trí các bàn của Cty mình. 
- Hướng dẫn các xe về các bàn theo thứ tự: XE NÀO ĐẾN TRƯỚC THÌ VÀO TRONG - MỖI BÀN NGỒI 10 NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ NỬA VÉ.
- Đôn đốc nhân viên nhà hàng phục vụ khách. CHỦ ĐỘNG ĂN SÁNG
TẠI ĐIỂM THAM QUAN KHÔNG CÓ VÉ
- Đứng ngay cổng vào hoặc bãi xe, ghi nhận các xe đã đến
- Nếu chịu trách nhiệm chụp hình thì nhận máy từ Điều Hành lúc ở Cty hoặc ở ĐIỂM ĐÓN KHÁCH (Nếu ĐT mình không có chức năng chụp hình). Để chụp hình cho các xe
- Khi điều hành tới thì bàn giao việc chụp hình lại cho điều hành.
- Khi các xe đã đến đủ thì TỰ DO ĐI THAM QUAN.
- Theo  xe BẤT KỲ để đến ĐIỂM THAM QUAN KẾ TIẾP hoặc nhà hàng ăn trưa.
TẠI ĐIỂM THAM QUAN CÓ MUA VÉ
- Chủ động liên hệ với Soát vé: Báo số lượng xe của CTY, cùng với Soát vé & HDV từng xe xác nhận số lượng.
- Nếu chịu trách nhiệm chụp hình thì nhận máy từ Điều Hành lúc ở Cty hoặc ở ĐIỂM ĐÓN KHÁCH (Nếu ĐT mình không có chức năng chụp hình). Để chụp hình cho các xe
- Khi điều hành tới thì bàn giao việc chụp hình lại cho điều hành.
- Khi các xe đã đến đủ thì TỰ DO ĐI THAM QUAN.
- Theo  xe BẤT KỲ để đến ĐIỂM THAM QUAN KẾ TIẾP hoặc nhà hàng ăn trưa.
TẠI NHÀ HÀNG ĂN TRƯA
- Hỗ trợ Điều hành và HDV trong việc sắp xếp chỗ ngồi cho khách theo từng xe
- THEO XE ĐẦU TIÊN RỜI NHÀ HÀNG ĐỂ VỀ KHÁCH SẠN ĐƯỢC PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH     
TẠI KHÁCH SẠN
- Hỗ trợ HDV trong việc nhận phòng ĐÚNG THEO SỐ LƯỢNG PHÒNG & LOẠI PHÒNG MÀ ĐIỀU HÀNH ĐÃ BỐ TRÍ.
- Xác nhận với HDV + Lễ Tân:  SỐ LƯỢNG PHÒNG & LOẠI PHÒNG CỦA TỪNG XE. Ví dụ:
+ XE 1: 3 P 2 - 3 P 4 - 5 P 6
+ XE 2: 1 P 2 - 4 P 4 - 3 P 6 
Tổng cộng tại khách sạn đó là:  4 P 2 - 7 P 4 - 8 P 6
- Chỗ nghỉ ngơi theo sắp xếp của Điều Hành
DANH SÁCH NHẬN PHÒNG THEO TỪNG XE
XE
Phòng
2 người
Phòng
3 người
Phòng
4 người
Phòng
5 người
Phòng
6 người
GHI CHÚ
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
CỘNG
 
 
 
 
 
 
* TẠI NƠI TỔ CHỨC TEAM BUILDING: (Có 2 trường hợp)
1/ NƠI TỔ CHỨC TEAM BUILDING Ở NGAY NƠI LƯU TRÚ:
- Đúng giờ Ban tổ chức Team Building (BTC) dặn thì cùng với tất cả HDV ra nơi đó cùng nhau chuẩn bị theo yêu cầu của BTC
2/ NƠI TỔ CHỨC TEAM BUILDING KHÔNG PHẢI NƠI LƯU TRÚ:
- Đúng giờ hẹn của BTC, có mặt nơi hẹn để đi xe đến đó cùng nhau chuẩn bị theo yêu cầu của BTC. 
CÔNG VIỆC CỤ THỂ NHƯ SAU:
- Bố trí sân bãi: Cắm cờ, căng dây phân luồng, ....
- Chuẩn bị vật dụng cho từng trò chơi
- Làm trọng tài cho từng trò chơi.
- Làm thư ký ghi lại kết quả từng trò chơi theo công bố kết quả của MC
- Thu dọn vật dụng trò chơi sau khi kết thúc
KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG TRƯỜNG / TEAM BUILDING
(Chỉ ghi Hạng 1, 2, 3 của mỗi trò chơi còn lại là đồng hạng 4. Cộng điểm hạng các trò chơi lại, đội nào có tổng đểm hạng ít nhất là HẠNG NHẤT, kế tiếp là HẠNG NHÌ, HẠNG BA)
XE / ĐỘI
Trò
Chơi 1
Trò
Chơi 2
Trò
Chơi 3
Trò
Chơi 4
Trò
Chơi 5
CỘNG
XẾP
HẠNG
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TẠI NHÀ HÀNG ĂN CHIỀU & GALA
- Thực hiện công việc theo phân công của Điều Hành và MC:
+ Tiếp tân: Đón khách, Bưng mâm bia hoặc rượu cho nghi thức khai tiệc
+ Phục vụ ăn uống cho các bàn LÃNH ĐẠO CTY KHÁCH.
+ Thư ký: Chuẩn bị vật dụng từng trò chơi theo yêu cầu của MC. Ghi lại kết quả Trò chơi hoặc PHÁT QUÀ 
- Hỗ trợ Điều hành và HDV sắp xếp chỗ ngồi cho khách theo bố trí của Điều Hành
- Thu dọn vật dụng Gala sau khi kết thúc
KẾT QUẢ GALA
(Chỉ ghi Hạng 1, 2, 3 của mỗi trò chơi còn lại là đồng hạng 4. Cộng điểm hạng các trò chơi lại, đội nào có tổng đểm hạng ít nhất là HẠNG NHẤT, kế tiếp là HẠNG NHÌ, HẠNG BA)
XE / ĐỘI
Trò
Chơi 1
Trò
Chơi 2
Trò
Chơi 3
Trò
Chơi 4
Trò
Chơi 5
CỘNG
XẾP
HẠNG
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGÀY 2
TẠI NHÀ HÀNG ĂN SÁNG
- Đến nhà hàng ăn sáng trước giờ hẹn 15 phút. 
- Chủ động liên hệ với quản lý nhà hàng để biết vị trí các bàn của Cty mình. 
- Hướng dẫn các xe về các bàn theo thứ tự: XE NÀO ĐẾN TRƯỚC THÌ VÀO TRONG - MỖI BÀN NGỒI 10 NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ NỬA VÉ.
- Đôn đốc nhân viên nhà hàng phục vụ khách.
* TẠI ĐIỂM THAM QUAN KHÔNG CÓ VÉ:
- Đứng ngay cổng vào hoặc bãi xe, ghi nhận các xe đã đến
- Nếu chịu trách nhiệm chụp hình thì nhận máy từ Điều Hành lúc ở Cty hoặc ở ĐIỂM ĐÓN KHÁCH (Nếu ĐT mình không có chức năng chụp hình). Để chụp hình cho các xe
- Khi điều hành tới thì bàn giao việc chụp hình lại cho điều hành.
- Khi các xe đã đến đủ thì TỰ DO ĐI THAM QUAN.
- Theo  xe BẤT KỲ để đến ĐIỂM THAM QUAN KẾ TIẾP hoặc nhà hàng ăn trưa.
* TẠI ĐIỂM THAM QUAN CÓ MUA VÉ:
- Chủ động liên hệ với Soát vé: Báo số lượng xe của CTY, cùng với Soát vé & HDV từng xe xác nhận số lượng.
- Nếu chịu trách nhiệm chụp hình thì nhận máy từ Điều Hành lúc ở Cty hoặc ở ĐIỂM ĐÓN KHÁCH (Nếu ĐT mình không có chức năng chụp hình). Để chụp hình cho các xe
- Khi điều hành tới thì bàn giao việc chụp hình lại cho điều hành.
- Khi các xe đã đến đủ thì TỰ DO ĐI THAM QUAN.
- Theo  xe BẤT KỲ để đến ĐIỂM THAM QUAN KẾ TIẾP hoặc nhà hàng ăn trưa.
TẠI NHÀ HÀNG ĂN TRƯA
- Hỗ trợ Điều hành và HDV trong việc sắp xếp chỗ ngồi cho khách theo từng xe.
- Theo xe cuối cùng rời nhà hàng để về điểm trả khách
TẠI ĐIỂM TRẢ KHÁCH
- Nhắc HDV thu lại vật dụng Tour để trả lại Cty như:
+ NÓN, NƯỚC, KHĂN ƯỚT dư so với số lượng thực tế khách đi
+ BẢNG TÊN, BẢNG RÔN
+ HỒ SƠ TOUR 
+ ĐỒNG PHỤC
- Cùng với các HDV chờ xe ĐƯA HDV VỀ CTY
TRÊN XE LÚC VỀ CTY
- Hỗ trợ Điều hành thu lại các vật dụng Tour như:
+ NÓN, NƯỚC, KHĂN ƯỚT dư so với số lượng thực tế khách đi
+ BẢNG TÊN, BẢNG RÔN
+ HỒ SƠ TOUR 
+ ĐỒNG PHỤC
- Rút kinh nghiệm Tour
- Nghỉ ngơi

Các tour du lịch khác nổi bật