PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
  • PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  • Mã tour:
  • Thời gian:
  • Giá tour: Liên hệ | Phương tiện:
  • Khởi hành: | Lịch trình: QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH LỮ HÀNH
  • Được tổ chức bởi: GIÀ LÀNG VIỆT

Gọi 0983997943 chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn

 
 
 
PHIẾU THÔNG TIN
KHÁCH HÀNG
 
- Họ & tên: …………………………………
- Ngày sinh: ………………………………
- Nghề nghiệp: ……………………………
- Công ty: …………………………………
- Các Tour đã đi: …………………………
- Tour chuẩn bị đi: ................................
- Thời gian: ………………………………
- Số điện thoại:……………………………
- Địa chỉ:…………………………………
- Email: …………………………………
- Số khách:…………………………………
- Phòng: …………………………………
- Điểm đón:…………………………………
- Giá: …………………………………
- Ghi chú…………………………………
- Thời gian nhận ĐT: ………………………
   NGƯỜI NHẬN THÔNG TIN                      
 
 
   ……………………………………..       

Các tour du lịch khác nổi bật